YURUGUTOMO  YOMOYANUKEJINO  KANAMEISHI  NIPPONNOKAMINO  ARAMUKAGIRIWA